Archief van de ‘Web Analytics’ Categorie

Op donderdag 26 februari presenteerde Wouter Veenboer van Netprofiler op de Webwinkel Vakdagen. Bekijk hieronder de presentatie: “10 tips om meer uit Google AdWords en Google Analytics te halen”.

Hoe actief met social media zijn de bezoekers van uw website? De nieuwe versie van Google Analytics kan u hier antwoord op geven. Er zitten nu een drietal rapporten in de statistieken verwerkt over hoe bezoekers van uw site de pagina’s delen via sociale netwerken.

Een groot gedeelte van de websites heeft tegenwoordig buttons op de site staan om de inhoud van die pagina’s te delen op Twitter, Facebook, LinkedIn of Google+. Google Analytics is daarop ingesprongen en zorgt er nu voor dat je kunt zien hoe vaak informatie gedeeld is en welke pagina’s/artikelen gedeeld zijn.

sociaal_google_analytics

De drie rapporten zijn te vinden onder het kopje ‘Sociaal’ bij de ‘Bezoekers’ rapporten. Google Analytics zal informatie over de Google+1 knop automatische importeren, daar hoeft u verder niks voor te ondernemen. Om ook informatie over het delen van uw pagina’s op Twitter, LinkedIn en Facebook te meten, zult u een stukje code aan de button mee moeten geven. Hoe dat precies werkt kunt u op deze pagina van Google lezen.

In het ‘Actie’ rapport kunt u zien welke sociale netwerken gebruikt zijn om uw content te delen. Tevens is er het verschil tussen ‘Sociale acties’ en ‘Unieke sociale acties’ te zien, waarbij dus gerapporteerd wordt of 1 persoon via meerdere media gedeeld heeft of meerdere pagina’s gedeeld heeft. In het voorbeeld hieronder hebben de bezoekers vooral Twitter gebruikt en is er maar weinig content gedeeld op Facebook. Hieruit kan (bij voldoende data) worden geconcludeerd dat de doelgroep van de site actiever is op Twitter dan op Facebook en dat de social media inspanningen van het bedrijf dan ook beter op Twitter gericht kunnen zijn.

sociale_actie_rapport

Het ‘Pagina’s’ rapport laat vervolgens zien welke content via welk social media gedeeld is. Hieraan kunt u zien welke pagina’s het populairst zijn om te delen met vrienden, familie, collega’s en kennissen.

social_pages_rapport

Het zou mij niet verbazen als Google Analytics in de toekomst nog meer rapporten op het gebied van social media in de tool verwerkt, maar dit is in ieder geval een goed begin.

Dit artikel is geschreven door Marloes van de Laarschot, online marketing consultant bij Netprofiler.

Heeft u onlangs ook een enorme daling opgemerkt in Google Analytics in het verkeer dat via Google image search op uw website binnenkomt?

Wij in ieder geval wel voor een aantal van onze klanten. Eind juli constateerden wij een enorme daling in het verkeer vanuit Google image search:

daling_image_search_verkeer

Op of rond 22 juli jongstleden heeft Google naar het lijkt een wijziging doorgevoerd in de wijze waarop Google image search verkeer gemeten wordt in Google Analytics.  In het verleden werd verkeer vanuit Google image search door Google Analytics gerapporteerd onder verwijzende sites met de verwijzende url/imgres.

Sinds de wijziging wordt het image search verkeer echter ondergebracht onder Google organic. Hier zien we namelijk een stijging in traffic die min of meer gelijk is met de daling vanuit het referring verkeer:

stijging_organisch_verkeer

Het voordeel hiervan is dat het gehele organische verkeer (zowel de reguliere resultaten als het Image search verkeer) nu onder 1 kop is samengebracht. Het nadeel is vooralsnog echter dat er nu met de standaard Google Analytics tracking code geen onderscheid meer gemaakt kan worden tussen het reguliere organic verkeer en het image search verkeer. Wellicht dat dit in de toekomst echter nog zal veranderen…

Dit artikel is geschreven door Ronald Muijzert, Search Marketing Consultant bij Netprofiler.

View more presentations from Netprofiler

Gegeven op het Webanalytics Congres 2011 in Amsterdam.

Wat zegt het als 10% van het bezoek aan uw website een bepaald doel heeft bereikt, maar als 50% van die bezoekers met een heel ander doel op de website kwam?

De gemiddelde bezoeker bestaat niet, wordt vaak gezegd. Wat zou de gemiddelde bezoeker doen op uw website? Een deel komt mogelijk alleen maar omdat ze op zoek zijn naar uw adres of contactgegevens, een ander deel is op zoek naar informatie of wil iets kopen, en nog een ander deel is misschien op zoek naar vacatures bij uw bedrijf.

Waarom bezoekers segmenteren?

Het analyseren van verschillende bezoekerssegmenten geeft veel meer inzicht in wie uw bezoekers zijn en wat hun behoeften zijn. Met behulp van uw web analytics data krijgt u meer inzicht in deze bezoekerssegmenten, hun gedrag en hun behoeften. Ontdek waar deze bezoekers naar op zoek zijn, hoe ze zoeken, waar ze vandaan komen. Ook input uit online surveys kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Informatie over de verschillende bezoekerssegmenten helpt u de behoeften van de verschillende bezoekers aan uw website beter te bedienen. Wanneer uw ontdekt dat een bepaald bezoekerssegment beter converteert dan het andere, kunt u hier veel van leren. Inspecteer waarom het ene segment beter presteert dan het andere. Hoe kunt u de beleving verbeteren voor het minder presterende segment? Of kunt u misschien beter meer energie steken om meer bezoekers van het beter presterende segment naar uw website te trekken?

Wat zijn interessante bezoekerssegmenten?

Bezoekerssegmenten die interessant zijn om te onderzoeken verschillen per website. Hieronder vindt u een aantal segmenten die mogelijk interessant zijn:

Search traffic: Bezoekers die via een zoekmachine komen, kunnen zich anders gedragen dan bezoekers die via een andere weg op uw website terecht komen. Het is interessant om dit verschil te onderzoeken. Hierbij kunt u ook onderscheid maken tussen betaald en niet-betaald zoekmachine verkeer.

Non-branded traffic: Regelmatig komt een groot deel van het verkeer via zoekmachines door het intypen van uw merknaam. Het is interessant om te analyseren waar bezoekers op zoeken als ze u niet kennen. Hiervoor kan een segment aangemaakt worden voor bezoekers die via zoekmachines komen, maar niet uw merknaam gebruiken in hun zoekopdracht.

Shoppers: Welk deel van het bezoek is aan het shoppen voor een product? Het ‘shoppers’ segment kan gedefinieerd worden als bezoekers die een of meerdere productpagina’s bekijken.

Funnel drop-outs: Bezoekers die wel producten in hun winkelmandje doen, maar deze vervolgens niet afrekenen, zijn een belangwekkende groep om te onderzoeken. Wat kunnen redenen zijn dat deze groep afhaakt?

Job seekers: Wanneer een bezoeker naar de ‘werken bij’ sectie op uw website gaat of vacatures bekijkt, kunnen deze toegekend worden aan een segment van ‘job seekers’.

Support & service: Een deel van het bezoek op uw website is daar mogelijk om een vraag beantwoord te krijgen of een probleem op te lossen. Op energie- en telecomwebsites is dit bijvoorbeeld een groep die een belangrijk deel van de bezoekers kan vormen. Dit zijn de bezoekers die bijvoorbeeld in de service of veelgestelde vragen sectie komen of een klachten- of supportformulier invullen op de website.

De meeste web analytics pakketten bieden opties om bezoekers te segmenteren. Bij sommigen kun je segmenten direct live op je data toepassen (Google Analytics, SiteStat) bij anderen zul je een deel van je data moeten heranalyseren (Omniture SiteCatalyst, WebTrends). Benut de mogelijkheden die je web analytics pakket biedt om meer inzicht te krijgen in je bezoekers!

simone-rodewijkDit artikel is geschreven door Simone Rodewijk, Web Analytics Consultant bij Netprofiler.

Uit een benchmark onderzoek van Netprofiler onder tien Nederlandse e-commerce websites blijkt dat bijna 0,9% van het internetverkeer via mobiele apparaten plaatsvindt.

Dat is iets meer dan de 0,7% die in een recent benchmark onderzoek onder 20 algemene sites werd uitgevoerd. Vergeleken met gewone bezoeken (van computers en laptops), zijn de bezoeken vanaf mobiele apparaten beduidend korter, worden er minder pagina’s bekeken en worden er slechts sporadisch transacties gedaan. De mobiele activiteiten zijn dus nog erg beperkt.

De volgende verschillen kwamen naar boven bij het vergelijken van ‘gewone bezoeken’ met bezoeken gedaan via een mobiele toestel:

- Bezoektijd van mobiele bezoeken is 40% lager
– Aantal bekeken pagina’s van mobiele bezoeken is 47% lager
– De conversie naar aankoop van mobiele bezoeken is 83% lager

Voor het uitvoeren van een transactie is het meestal nodig veel persoonlijke gegevens en enkele financiële gegevens in te voeren. Daarom is het begrijpelijk dat het conversie percentage bij bezoekers via mobiele toestellen veel lager ligt. Het invoeren van veel gegevens in mobiele apparaten is namelijk nogal lastig.

De toestellen waarmee de e-commerce site bezocht zijn bestaan uit mobiele telefoons, mobiele muziekdragers en draagbare spelcomputers. De Apple iPhone is ook voor e-commerce sites veruit het meest gebruikte toestel om websites te bezoeken. De iPhone (58%) en iPod (12%) zijn de meest gebruikte mobiele apparaten op de onderzochte e-commerce sites. Andere besturingssystemen die vaak voorkomen zijn onder andere: Windows, SymbianOS, Android en BlackBerry.

aandeel_besturingssystemen

In het benchmark onderzoek heeft Netprofiler de Google Analytics-statistieken van 10 Nederlandse e-commerce sites geanalyseerd. Gekeken is naar het aantal sitebezoeken in de maanden Januari en Februari 2010 met een browserwijdte van minder dan 700 pixels. Dit zijn vrijwel zeker mobile devices. Van deze bezoeken is het besturingssysteem in de eerste twee maande van 2010 per website vastgesteld.

frans-appelsDit artikel is geschreven door Frans Appels, directeur van Netprofiler. Het verscheen eerder op Mobile Metrics.

Tien jaar geleden bestond conversie optimalisatie eigenlijk niet. Zaken als webanalyse, usability en zoekmachine optimalisatie bestonden niet of nauwelijks.

Tien jaar geleden hadden bedrijven een website omdat de concurrent er ook één had. Wanneer men wilde weten wat er met de website gebeurde werden de logfiles van de webserver bekeken. Een bekende oplossing waarmee logfiles geanalyseerd konden worden was (en is) WebTrends. Een belangrijke concurrent van WebTrends in die tijd was MS Excel. Logfiles waren nog maar een paar Mb groot en het inlezen van zo’n file binnen MS Excel is betrekkelijk eenvoudig. Beslissing over het wel of niet aanschaffen van een webanalyse oplossing werd genomen door de IT-afdeling en er was een investering van een paar duizend gulden mee gemoeid.

Nu is de online marketing markt volwassen. Webanalyse is een onderdeel van conversie optimalisatie en beslissingen over een conversie optimalisatie project worden genomen door de afdeling marketing. Een voordeel van deze verandering is dat er meer gekeken wordt naar de (online) resultaten in plaats van de middelen (tools) waarmee deze resultaten behaald worden.

Kijkend naar de resultaten kun je echter concluderen dat er ook technische kant zit aan conversie optimalisatie. Natuurlijk verlaten bezoekers een website wanneer de site erg traag is. En natuurlijk vermindert het vertrouwen van de klant sterk wanneer er allemaal rode kruizen op het scherm verschijnen in plaats van plaatjes. En dan nog maar te zwijgen over de standaard 404 errors. Om dit soort technische problemen te achterhalen kom je meestal toch weer uit bij de logfiles van de webserver. In zo’n logfile worden dit soort technische aspecten vastgelegd.

Het is niet slecht om af en toe eens terug te kijken. In dit geval 10 jaar?

chris-de-grootDit artikel is geschreven door Chris de Groot, Business Consultant bij Netprofiler.

Mobile Metrics (www.mobilemetrics.nl) is een platform dat cijfers en statistieken verzameld over mobiel gebruik van websites en e-mails. Het is een samenwerkingsverband tussen aFrogleap, Netprofiler en RapidSugar. Mobile Metrics richt zich op heel Europa en het gebruik ervan is gratis.

Het eerste onderzoek op het gebied van mobile metrics is een benchmarkonderzoek door Netprofiler onder 20 websites. Hieruit blijkt dat 0,7% van het internetverkeer al via mobiele apparaten plaatsvindt. De toestellen zijn onder meer mobiele telefoons, mobiele muziekdragers en draagbare spelcomputers. De Apple iPhone is op dit moment verreweg het meest gebruikte toestel om websites te bezoeken: meer dan de helft van de mobiele internetbezoeken (53%) in het benchmarkonderzoek wordt gedaan met een iPhone. Besturingssystemen die naast iPhone OS vaak voorkomen zijn bijvoorbeeld Windows Mobile, SymbianOS, Google Android en BlackBerry. Deze top 5 is op vrijwel alle sites hetzelfde.

Per site verschilt het aandeel mobiele gebruikers sterk. In de benchmark varieert het aandeel mobiel bezoek tussen de 0,3% en 1,2%.

tabel mobiele besturingssystemen
tabel mobiele besturingssystemen

In het benchmarkonderzoek heeft Netprofiler de Google Analytics-statistieken van 20 Nederlandse sites uit diverse branches (nieuwsvoorziening, e-commerce, reizen, vacatures, evenementen) geanalyseerd. Gekeken is naar het aantal sitebezoeken met een browserwijdte van minder dan 700 pixels. Dit zijn vrijwel zeker mobile devices. Van deze bezoeken is het besturingssysteem in het vierde kwartaal van 2009 per website vastgesteld. Hier is een gewogen gemiddelde van bepaald.

Kijkende naar besturingssystemen, valt verder op dat ook gamingplatforms (denk bijvoorbeeld aan Sony Playstation 3 en Nintendo Wii) gebruikt worden om websites te bezoeken. Hun aandeel in het totale aantallen bezoeken is echter nog zeer beperkt (0,02%).

Veel van onze klanten gebruiken Excel voor het verzamelen, combineren, rapporteren en/of analyseren van Google Analytics data. Enkele voorbeelden:

•Een export maken van alle organische zoekwoorden die als input kunnen worden gebruikt voor een Google Adwords campagne
•Het vullen van een maandelijks online marketing dashboard met de belangrijkste KPI’s

Om het exporteren van Google Analytics data naar Excel te vergemakkelijken zijn heb ik de volgende drie tips:

1.Het exporteren van meer dan 500 regels vanuit Google Analytics naar Excel

Standaard kun je maximaal 500 regels uit een tabel exporteren als CSV bestand. Dat is in veel gevallen genoeg maar niet als je bijvoorbeeld alle organische zoekwoorden over een periode van een half jaar wilt exporteren. Hoe los je dit op zonder dat je meerdere malen een export moet uitvoeren?

Ga naar het rapport wat je wilt exporteren, bijvoorbeeld het zoektermen rapport. Voeg vervolgens de volgende parameter toe aan de url: “&limit=5000” (als je 5000 regels wilt exporteren). Herlaad de aangepaste URL en kies vervolgens voor CSV als export optie (CSV voor Excel werkt niet). Resultaat is een CSV met alle regels uit je Google Analytics rapportage.

parameters_excel

2.Google Analytics data met de API automatisch in Excel krijgen

De data uit Google Analytics kan door middel van de Google Analytics API ook in een Excel sheet worden geladen. Dit is bijvoorbeeld handig om dashboards maandelijks automatisch te laten vullen. Welke mogelijkheden zijn er op dit moment?

Ten eerste kun je met VBA macro’s zelf de voor jou toepasbare verzoeken definiëren waarna deze bijvoorbeeld elke maand je dashboard vullen na het indrukken van een vernieuw knop. Dit is best ingewikkeld om op te zetten. Onze technische consultants kunnen je daar eventueel bij helpen.

Een gemakkelijkere optie is het gebruik van een Excel invoegtoepassing. Voorbeelden hiervan zijn Tatvic, ShufflePoint en Excellent Analytics.3.Google Analytics data exporteren naar Google Docs

Steeds meer organisaties gebruiken Google Docs in plaats van Microsoft Office. Er zit alleen wonderbaarlijk genoeg geen Google Docs optie tussen de exporten opties van Google Analytics.

Om toch de mogelijkheid te krijgen om Google Analytics rapporten te exporteren naar Google Docs is er een GreaseMonkey plugin geschreven. GreaseMonkey is een add-on voor Firefox die het mogelijk maakt om zelf geschreven scripts uit te voeren. Stap voor stap instructies voor het installeren zijn hier te vinden. Na de installatie verschijnt er vervolgens netjes een nieuwe exporteren optie bij de rapportages:

greasemonkey

Veel plezier met het exporteren van je Google Analytics data!

michel-samuelszDit artikel is geschreven door Michel Samuelsz, Web Analytics Consultant bij Netprofiler.

Onlangs was ik op de Web Analytics Wednesday, waar de volgende vraag gesteld werd aan een grote organisatie: “Betreft de opzet van jullie corporate brede webanalyse, waren jullie hier drie jaar geleden niet mee gestart?”

Deze vraag zegt iets over de situatie waarin veel bedrijven verkeren; de meeste organisaties passen webanalyse wel toe maar de zichtbare resultaten blijven achter. Sommige bedrijven investeren serieus in de tools, andere bedrijven houden het bij de inzet van gratis oplossingen zoals Google Analytics en Yahoo Web Analytics. Ervaring leert echter dat de hoogte van de investering niets zegt over de mate waarin webanalyse toegepast wordt. Hoe wordt webanalyse eigenlijk succesvol?

Juistheid, volledigheid en tijdigheid van data

De integriteit van data is mijns inziens het belangrijkst. Wanneer eenmaal blijkt dat webrapporten foutieve gegevens weergeven, zal geen enkele manager de rapportage gebruiken om conclusies op te baseren laat staan dat men op de webstatistieken zal gaan sturen.

Juistheid

Ik zie vaak dat bij de frequente veranderingen binnen websites er weinig tot geen aandacht is voor de technische implementatie van de webanalyse tools. Hierdoor worden webanalyse tags niet goed verwerkt met als resultaat dat niet alle pagina’s gemeten worden. Dit heeft als uiteindelijk resultaat dat rapporten gebaseerd zijn op een incomplete dataset en dus onjuist zijn. Netprofiler kan websites automatisch controleren op volledige en juiste tagging.

Volledigheid

Webdata heeft als eigenschap dat het veel “vervuiling” bevat. Anonimiteit is een belangrijke reden voor het succes van internet, echter anonimiteit resulteert ook vaak in incomplete data. Website bezoekers kunnen hun browser tijdens een sessie sluiten, cookies kunnen handmatig verwijderd worden en een bezoeker kan vele digitale wegen bewandelen om tot een bepaald punt te komen. Dit alles zorgt er voor dat de webdata niet altijd volledig hoeft te zijn.

Tijdigheid

Tijdigheid van de rapportage is door de techniek goed opgelost; webrapportage is real-time beschikbaar en rapporten kunnen automatisch gegenereerd worden en via e-mail naar de juiste persoon gestuurd worden. Nu alleen op tijd je e-mail openen en doorlezen! ;-)

chris-de-grootDit artikel is geschreven door Chris de Groot, Business Consultant bij Netprofiler.