Diensten

Begrijpbare paginanamen in Google Analytics rapporten

Begrijpbare paginanamen in Google Analytics rapporten
20 april 2007
Terug naar blogoverzicht

Begrijpbare paginanamen in Google Analytics rapporten

Zijn de paginanamen in je Google Analytics rapporten moeilijk leesbaar? Vaak is een rapport dan moeilijk te interpreteren. 

Zijn de paginanamen in je Google Analytics rapporten moeilijk leesbaar? Vaak is een rapport dan moeilijk te interpreteren. Makkelijk te interpreteren paginanamen zijn vaak een voorwaarde voor intensief gebruik van de web analytics tool. Het maakt het gemakkelijker om data uit de web analytics tool terug te koppelen naar de website, wat essentieel is om de waarde van web analytics tools ten volle te  benutten. Wanneer men steeds met veel moeite terug moet zoeken om welke pagina het gaat, zal de lol en daarmee het gebruik van web analytics snel afnemen.

Er zijn meerdere oplossingen om de namen in de rapporten te vervangen voor beter begrijpbare namen. Ik zal de mogelijkheden waarmee ik bekend ben bespreken en uitleggen waarom het gebruik van paginatitels in rapporten in mijn optiek de methode is met de meeste voordelen is (of de minste nadelen).

Waarom zijn mijn paginanamen eigenlijk niet goed leesbaar?
Dit wordt veroorzaakt doordat de urls van je pagina’s lastig leesbaar zijn. Google Analytics gebruikt namelijk automatisch de URI van een pagina in rapporten. De URI is het deel van de url na de domeinnaam.

In dit voorbeeld:

http://www.websiteverbeteren.nl/?cat=5

is /?cat=5 de URI en dus hetgene wat je in je rapporten in Google Analytics zult terug zien. Je begrijpt dat het lastig interpreteren van rapporten is, wanneer je in rapporten een grote hoeveelheid van dergelijke paginanamen moet interpreteren.

Paginanamen aanpassen via de html-code of via filters?
Globaal gezien zijn er twee methodes om paginanamen aan te passen in Google Analytics:

  1. Gebruik urchinTracker in de html-code.
  2. Gebruik filters om paginanamen te vervangen.

Let op: Wanneer je met filters gaat werken, kun je beste een kopie maken van het originele profiel. Houdt het originele profiel zoveel mogelijk intact!

UrchinTracker code
Wanneer je de urchinTracker gebruikt, voeg je een stukje code toe aan de Google Analytics tracking code op de betreffende pagina. Op de plek waar in het voorbeeld ‘paginanaam’ staat weergegeven, kun je per pagina de gewenste naam plaatsen. Zorg dat de paginanaam die je invult per pagina uniek is.

urchinTracker code

Het gebruiken van de UrchinTracker code heeft in mijn optiek twee nadelen. Ten eerste moet je om deze code te gebruiken de html-code van de website pagina’s aanpassen en deze is niet voor iedereen altijd even gemakkelijk toegankelijk. Ten tweede werkt de Site Overlay, wat door velen toch als een interessante feature beschouwd wordt, niet meer goed wanneer je deze code gebruikt.

Gebruik van filters
Een oplossing is dus om met behulp van filters de paginanamen te vervangen. Hiervoor kunnen ‘zoeken en vervangen’-filters gebruikt worden die iedere mogelijke URI bevatten. Dit is een behoorlijk intensieve klus; voor iedere pagina met een niet begrijpelijke URI moet een aparte filter aangemaakt worden.

Een gemakkelijkere manier is om een enkele ‘geavanceerde filter’ te gebruiken die de URI in alle rapporten vervangt door de paginatitel. Voorwaarde hiervoor is wel dat alle paginatitels uniek en gemakkelijk interpreteerbaar zijn. De paginatitels kun je gemakkelijk checken in de titelbalk van je browser. Zijn deze niet uniek dan zul je hiervoor alsnog de html-code in moeten.

Paginatitel browser

Hoe werkt deze filter?
In de ‘analytics settings’ maak je een nieuwe filter aan. De filter die je aanmaakt is een ‘geavanceerde filter’. Deze optie is vindbaar onder ‘aangepast filter’. In het voorbeeld staat hoe de filter er precies uit ziet. Wat de filter doet is dat hij alle data uit de paginatitel haalt en deze plaatst in de ‘aanvraag uri’. In alle rapporten waar standaard de aanvraag uri wordt weergegeven, wordt na gebruik van deze filter de paginatitel weergegeven.
Google Analytics filter - Paginatitel
Het voordeel van deze filter ten opzichte van het gebruik van de urchinTracker in de html-code is dat de Site overlay blijft werken. In het profiel waar deze filter is toegepast zal de Site Overlay niet goed werken, maar wel in profielen waarop deze filter niet is toegepast. Je kunt dus een profiel intact houden waar deze filter niet op is toegepast, waarin de Site overlay gewoon werkt.

Het voordeel van deze filter ten opzichte van de ‘zoeken en vervangen’ -filter is dat er slechts één simpele filter per profiel nodig is, wanneer je unieke en begrijpelijke paginatitels gebruikt in je website.

Deel deze blogpost