Diensten

Goedkeuring “cookiewet” door Eerste Kamer

Netprofiler
20 maart 2015
Terug naar blogoverzicht

Goedkeuring “cookiewet” door Eerste Kamer

Op 3 februari 2015 is de Telecommunicatiewet (in de volksmond ook wel cookiewet genoemd) aangenomen door de Eerste Kamer. Hoe pas je Google Analytics aan?

 

cookies

Op 3 februari 2015 is de Telecommunicatiewet (in de volksmond ook wel cookiewet genoemd) aangenomen door de Eerste Kamer. In feite houdt dit in dat de wetgeving nu officieel van kracht is, hoewel de ingangsdatum van de wet (en daarmee de start van de handhaving) nog moet worden vastgesteld.

De belangrijkste wijziging die in de wet is doorgevoerd nadat de wet in 2013 door de Tweede Kamer is aangenomen is dat het plaatsen van cookies om een website te verbeteren nu wel toegestaan wordt, zonder dat een expliciete melding hierover nodig is bij binnenkomst op de website. Ook Google Analytics valt gelukkig onder deze uitzondering, echter dienen wel enkele zaken correct te worden geconfigureerd om onder de uitzondering te mogen vallen.

Hieronder gaan we wat dieper in op de zaken die moeten worden aangepast in Google Analytics om te voldoen aan de aangepaste wetgeving. We focussen hier op GA vanwege de grote dekkingsgraad van Google Analytics bij Nederlandse websites. Gebruik je een andere tool waarbij de verwerking en opslag van bezoekdata op een externe omgeving plaatsvindt (denk bijvoorbeeld aan Adobe Analytics of Webtrends), dan is het noodzaak om met de leverancier om de tafel te gaan zitten om een geschikte oplossing te vinden om de expliciete cookiemelding te voorkomen.

Hoe moet je Google Analytics aanpassen?

In Google Analytics moet je de volgende instellingen aanpassen of accepteren om te voldoen aan de nieuwe regels:

  1. Accepteren van het amendement gegevensverwerking van Google. Dit kan in het rapport Beheerder > Accountinstellingen, onderaan de pagina:

Goedkeuring cookiewet_door_Eerste_Kamer_afbeelding_1
Goedkeuring_cookiewet_door_Eerste_Kamer_afbeelding_2

  1. Het anonimiseren van het IP-adres door middel van een aanpassing van het Google Analytics Javascript. Een uitgebreide instructie hiervoor vind je op de support site van Google Analytics.
  2. Deactiveer (indien dit nog niet is gebeurd) het delen van de sitestatistieken met Google. Dit kan ook onder het rapport Beheerder / Accountinstellingen:

Goedkeuring_cookiewet_door_Eerste_Kamer_afbeelding_3

  1. Informeer uw bezoekers over de inzet van cookies en analytics-tools op een pagina op uw site. In het algemeen kan deze informatie worden geplaatst op de privacypagina op uw site. Het is dus niet meer nodig om deze content direct bij het bezoeken te melden, maar de informatie dient wel makkelijk vindbaar te zijn.

 

Nadelige gevolgen

Er zitten wel enkele (kleine) nadelen aan bovenstaande aanpassingen van de Google Analytics implementatie. Zo kun je geen gebruik maken van benchmarks: omdat het delen van de sitestatistieken met Google is uitgezet, is het niet mogelijk om gebruik te maken van benchmarkdata. Er zijn echter andere manieren om aan deze benchmarkdata te komen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van sites als Alexa of Compete. Avinash Kaushik heeft ook uitgebreid over het benchmarken van digital marketing data geschreven.

Ook is regiodata minder accuraat: omdat een deel van het IP-adres wordt geanonimiseerd, is het voor Google Analytics minder goed mogelijk om te bepalen waar de bezoeker precies vandaan komt. De rapportages onder Doelgroep > Geo zijn daardoor iets minder nauwkeurig.

Let wel, de uitzondering om analytics-cookies te mogen plaatsen zonder goedkeuring te vragen geldt alleen zo lang bezoekers op een enkele site gemeten worden. Zodra bezoekers over meerdere domeinen heen gevolgd worden (zogenaamde tracking-cookies) is het wel nodig om toestemming te vragen. Denk dan bijvoorbeeld aan retargeting of het gebruiken van cross visit advertising platforms als Facebook’s Atlas of DoubleClick van Google.

 

Tot slot

Een laatste instelling waar je nog goed naar moet kijken om te voldoen aan de wetgeving zijn de instellingen die te vinden zijn om de rapporten over demografische en interesse-categorieën te vullen. Ook hier geldt weer: wil je geen expliciete cookiemelding, zet dan deze opties uit. Indien je dit niet doet, ben je in feite bezig met het maken van profielen van klanten (bijvoorbeeld op basis van aanwezige DoubleClick cookies) en niet meer alleen met het optimaliseren van de site. Deze optie is te vinden onder Property instellingen:

Goedkeuring_cookiewet_door_Eerste_Kamer_afbeelding_4

 

Hulp nodig bij het voldoen aan de nieuwe cookiewet? Of heb je vragen over de interpretatie ervan, neem dan contact op met ons webanalytics team of bel 020-3459488.

 

 

Deel deze blogpost
Neem contact op met Netprofiler

Was deze post interessant voor je? Lees meer nieuws van deze auteur. Voor meer informatie kun je ook bellen of mailen.

mail Netprofiler 020-3459488
Meer lezen van Netprofiler