Diensten

Google Analytics Paginawaarde

Google Analytics Paginawaarde
20 mei 2013
Terug naar blogoverzicht

Google Analytics Paginawaarde

Google heeft recent een nieuwe/oude statistiek toegevoegd aan Google Analytics: “Paginawaarde”.

Google heeft recent een nieuwe/oude statistiek toegevoegd aan Google Analytics: “Paginawaarde”. Vroeger was deze waarde namelijk ook al in Google Analytics aanwezig (destijds genaamd $index), maar is nu pas in de nieuwste GA versie geplaatst. Met behulp van de Paginawaarde kan er worden gekeken welke pagina’s er veel invloed hebben gehad op het behalen van de E-commerce transacties en/of doelen.

De enige voorwaarde om te zorgen dat de paginawaarde wordt gevuld is door E-commerce transacties in te schieten bij een bestelling en/of je doelen een waarde te geven (een nieuwe aanmelding op je nieuwsbrief heeft bijvoorbeeld ook zo zijn waarde… etc.). Pagina’s met een hoge Paginawaarde zijn vaker betrokken bij een conversie en de pagina’s met een lage waarde slechts weinig:
Paginawaarde Google Analytics

In het voorbeeld hierboven heeft pagina 4 een Paginawaarde van € 0,28 en pagina 3 slechts € 0,01. Pagina 4 heeft dus een erg positieve invloed gehad, maar pagina 3 juist niet. Het zou daarom interessant kunnen zijn om meer verkeer naar pagina 4 te sturen via een interne of externe campagne (homepage banner, CPC, email, etc.) dan naar pagina 3 die nu 38.605 instappunten heeft.
In dit geval geeft de Paginawaarde direct aangrijppunten om mee aan de slag te gaan (Actionable Analytics!). Als je jouw website verder gaat analyseren kan je de pagina’s indelen in 4 categorieën:


1. “Piggy bank” pagina’s
(hoge Paginawaarde / hoog aantal unieke paginaweergaves).
Pagina’s met een hoge waarde en een hoog aantal unieke paginaweergaves moet je koesteren. Zien deze pagina’s er goed uit, is de content goed geschreven, worden deze pagina’s goed gevonden in Google? Eventueel kan je ook meer content gaan publiceren over deze topics.

2. “Need more traffic” pagina’s (hoge Paginawaarde / laag aantal unieke paginaweergaves).
Deze pagina’s hebben een positieve invloed op de bezoeker maar krijgen nog te weinig verkeer. Zorg er voor dat deze pagina goed gevonden kan worden in het hoofdmenu, creëer extra verkeer door middel van interne campagnes (een homepage banner) of externe campagnes (CPC, email, social media, etc.)

3. “Analyze” pagina’s (lage Paginawaarde / hoog aantal unieke paginaweergaves).
Pagina’s in deze categorie zouden goed onder de loep moeten worden genomen. Waarom krijgen ze wel veel verkeer maar hebben ze een slechte invloed op de conversie?

4. “Optimize or Delete” pagina’s (lage Paginawaarde / laag aantal unieke paginaweergaves).
Waarschijnlijk zit het merendeel van alle pagina’s in deze categorie. Welke pagina’s kan je uit deze lijst verwijderen en welke pagina’s zijn het waard om nog te optimaliseren?


Berekening

Helaas heeft de Paginawaarde ook een aantal valkuilen waarvoor je moet oppassen tijdens je analyse. Om dit beter te doorgronden is het belangrijk om eerst de berekening goed te begrijpen. Voor het berekenen van de Paginawaarde gebruikt Google Analytics deze formule:
Paginawaarde = (E-commerce inkomsten + Totale doelwaarde) / Unieke paginaweergaves

Scenario 1:
Een bezoeker bekijkt 5 pagina’s en doet daarna een transactie van € 100,-

Paginawaarde scenario 1
In deze situatie krijgen alle pagina’s een Paginawaarde van € 100,-

Pagina A = € 100,- / 1 unieke paginaweergave = € 100,-
Pagina B = € 100,- / 1 unieke paginaweergave = € 100,-
Pagina C = € 100,- / 1 unieke paginaweergave = € 100,-

Scenario 2:
Nu komt een bezoeker twee keer langs, doet 2 transacties en behaald op pagina D ook een ingesteld doel.

Paginawaarde scenario 2

In deze situatie krijgen de pagina’s diverse Paginawaardes:

Pagina A = (€ 40,- + € 10,- + € 100,-) / 2 unieke paginaweergaves = € 75,-
Pagina B = (€ 40,- + € 100,-) / 2 unieke paginaweergaves = € 70,-
Pagina C = (€ 40,- + € 10,- + € 100,-) / 2 unieke paginaweergaves = € 75,-
Pagina D = (€ 10,- + € 100,-) / 1 unieke paginaweergave = € 110,-
Pagina E = € 100,- / 1 unieke paginaweergaves = € 100,-

Valkuilen
In de uitkomst hierboven valt als eerste op dat pagina’s A, B en C een lagere Paginawaarde hebben dan D en E. Dit komt doordat D en E slechts 1 unieke paginaweergave hebben. Voor websites met veel bezoek levert dit meestal geen probleem op, maar als je met een kleine website/dataset werkt of veel unieke url’s hebt, dan kan je snel de verkeerde conclusies trekken.

Een ander punt dat opvalt is dat de waarde van pagina B 5,- euro lager is dan A en C. Dit komt doordat de 10,- euro doelwaarde van Pagina D niet wordt mee berekend omdat pagina B in het 2e bezoek pas napagina D wordt bekeken. Pagina B heeft volgens het algoritme van Google dus geen invloed gehad op het behalen van dit doel en telt daarom niet mee.

Filters
Aangezien de laatst bekeken pagina’s voor een conversie bij een webshop in veel gevallen de winkelwagen / bestelpagina’s zijn hebben die altijd een hogere Paginawaarde dan normale content pagina’s. Dit is ook het geval bij de ingestelde doelpagina’s. Bij een analyse van de Paginawaarde kan je deze bestel- en doelpagina’s dus het beste eruit filteren, want anders krijg je een verkeerd beeld:

Paginawaarde - Filter bestelpagina's

Ook zul je pagina’s die maar weinig bekeken worden, en daardoor dus wellicht wel een hoge Paginawaarde hebben, uit je analyse resultaten willen filteren:

Paginawaarde - filter bestelpagina's + paginaweergaves

Een andere handige filter is om alleen de pagina’s te tonen die Paginawaarde = € 0,- hebben. Deze pagina’s zijn dus nooit betrokken bij een conversie op de website (“Optimize or Delete” pagina’s):

Filter Paginawaarde 0
Bij deze filter zie je al snel of je veel “Optimize or Delete” pagina’s op je website hebt staan (auch!):

Paginawaarde - filter resultaat

Conclusie
De Paginawaarde is een goede toevoeging binnen Google Analytics en kan je snel “Actional Analytics” opleveren. Deel je pagina’s in binnen de 4 categorieën en je kan direct met de uitkomsten aan de slag. Let bij een analyse alleen wel op de eerder genoemde valkuilen. Maak daarom altijd gebruik van filters, zodat je niet de verkeerde conclusies trekt.

Momenteel zit de Paginawaarde alleen nog maar in het “Alle pagina’s” rapport, maar het vermoeden is dat deze waarde uiteindelijk ook op andere plekken binnen Google Analytics terug zal komen (Bestemmingspagina’s, Aangepaste rapporten, Dashboard?).

Ook zou het mooi zijn als je niet alleen maar waarde via een conversie (doel of transactie) aan een pagina mee kan geven maar dit ook op pagina niveau (in de trackingcode) kan doen. Voorlopig moeten wij het echter nog doen met deze eerste “relaunch”… hopelijk to be continued!

Deel deze blogpost