Diensten

Google Tag Manager

Guy Rippe
20 mei 2015
Terug naar blogoverzicht

Google Tag Manager

Als gecertificeerde Google Analytics partner, is Netprofiler nu ook Google Tag Manager specialist. Voor een eerste kennismaking met Google Tag Manager volgt hieronder een bespreking van het product.

Als gecertificeerde Google Analytics partner, is Netprofiler nu ook Google Tag Manager specialist. Dit is een nieuw product waar Google onlangs mee op de markt is gekomen. Voor een eerste kennismaking met Google Tag Manager volgt hieronder een bespreking van het product.

Wat is Google Tag Manager?

Google Tag Manager is een systeem waarmee het op een gebruiksvriendelijke manier mogelijk is om tags te beheren en te implementeren vanuit één omgeving. Of het nou gaat om standaard tracking tags, Adwords conversion tags, Google Display remarketing tags of overige marketing gerelateerde tags, ze kunnen allemaal vanuit de GTM gebruikersinterface worden gemanaged.

Hoe werkt Google Tag Manager?

Net zoals bij andere tag management systemen vervangt een klein stukje code (een ‘container snippet’) de bestaande tags. Vanuit de gebruikersinterface kan men vervolgens tags toevoegen en bewerken zonder daarbij veranderingen in de HTML aan te brengen. Op deze manier kan er snel een tag worden geïmplementeerd en is er geen contact nodig met de IT afdeling. Bovendien worden marketing fouten gereduceerd doordat er standaard tag-templates aanwezig zijn. Op een drietal punten heeft GTM dus een positief effect:

Een voorbeeld:

Stel, een klant dient een nieuw meetverzoek in voor een conversiepixel op de bedankpagina. Dit verzoek komt binnen bij de online marketeer, die vervolgens een instructie maakt voor de webbouwer om de juiste tracking methoderegel en parameters in de broncode van de bedankpagina te zetten. Na een aantal implementatiechecks aan de kant van de webbouwer, checkt de oline marketeer op zijn beurt of de nieuwe conversiepixel goed wordt gemeten. Is dit niet het geval en ligt het aan een verkeerde implementatie, dan komt de fout weer bij de webbouwer te liggen. Is dit wel het geval, dan kan er naar de klant gecommuniceerd worden dat het meetverzoek met succes is voltooid.

In deze situatie heeft de online marketeer beschikking over GTM. Hetzelfde meetverzoek van de klant kan nu zonder tussenkomst van de webbouwer worden voltooid. Dit bespaart veel tijd. Binnen de gebruikersinterface van GTM heeft de online marketeer de keuze uit standaard templates, waaronder een (Adwords) conversiepixel tag. Een aantal velden zijn vereist om de juiste parameters mee te geven in de aanroep van de conversiepixel. Standaard templates zorgen ervoor dat fouten worden gereduceerd. Alvorens de klant mede te delen dat het meetverzoek is voltooid, zal de online marketeer nog moeten testen of er correct wordt gemeten. Dit kan via een preview modus (ingebakken in GTM), waar een debugger aangeeft of de zojuist ingestelde conversiepixel goed wordt aangeroepen (en op de juiste pagina). Deze implementatie is een stuk gemakkelijker dan situatie a.

De structuur van GTM

Zoals eerder is aangegeven vervangt de container alle marketing tracking tags die aanwezig zijn in de HTML. De container ziet er uit als een stukje code (javascript) dat op elke pagina onder de body-sectie van de HTML komt te staan. Vanuit de gebruikersinterface van GTM kunnen tags worden aangemaakt en als het ware naar de container worden ‘geduwd’. De hiërarchie van GTM ziet er als volgt uit:

 

gtm_hierarchie

 

 

 

 

Idealiter wordt er één account per klant aangemaakt. Per account zijn er meerdere containers mogelijk. Het is aan te raden om één container per domein te gebruiken. Een container bevat op zijn beurt weer meerdere tags die kunnen worden aangemaakt in de gebruikersinterface. Het is hierboven nog niet besproken, maar binnen GTM is het vereist om voor elke tag een regel op te geven wanneer de tag moet worden aangeroepen of afgevuurd. Een regel bevat een conditie waaraan voldaan moet worden om een bepaalde tag te laten afvuren (of juist niet). Deze conditie bestaat uit zogenoemde macro’s. Een macro is een paar aan naamwaarden die bij elkaar horen. Ter verduidelijking:

Bijvoorbeeld, het afvuren van een standaard GA trackingcode (GATC) gaat dan als volgt. De GATC krijgt een regel met de volgende conditie:

Als de bezoeker dus op de homepage terecht komt vuurt GTM de GATC code af.

Data Layer

Een nieuwe feature van GTM is een Javascript object dat boven de container snippet in de HTML kan worden geplaatst. Dit optionele Javascript object wordt standaard aangeduid met ‘dataLayer’. Elke andere naam is ook toegestaan. Deze laag stelt de online marketeer in staat om bepaalde waardes door te geven aan GTM. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn om remarketing tags aan te vullen met extra informatie. De invulling van de dataLayer gaat op basis van naamwaarden paren (net zoals macro’s zijn opgebouwd). In het geval dat de online marketeer onderscheid wilt maken in geconverteerde bezoekers en bezoekers die een productpagina bezoeken voor bepaalde remarketing doeleinden, kan er de volgende invulling worden gegeven aan de dataLayer.

Op de bedankpagina:

Op de productenpagina’s:

Bovenstaande naamwaarden paren worden statisch doorgegeven op het moment dat de pagina wordt ingeladen. Deze waarden zijn op paginaniveau, wat inhoudt dat deze waarden alleen gelden voor die pagina en worden verwijderd bij het verlaten van die pagina. Vergelijk dit met het paginaniveau bij de vrije variabelen die gebruikt kunnen worden in Google Analytics.

Naast het statisch vaststellen van bepaalde waarden op paginaniveau kunnen er ook waarden worden doorgegeven bij dynamische content, zoals bij een verandering door een bepaalde (klik)actie van de bezoeker. Op deze manier kunnen er bijvoorbeeld condities aan regels worden gekoppeld die pas van kracht zijn bij verandering van zo’n dynamisch element. Dynamische waarden doorgeven aan GTM gaat via de dataLayer push-commando.

Beeld bij tekst

Om (letterlijk) een beter beeld te krijgen van wat Google tag manager is en hoe het werkt wordt situatie b toegelicht met een aantal screenshots. In screenshot 1 is een overzicht te zien van de tags die zijn aangemaakt. In de navigatie links valt de container uiteen in tags, rules en macros. Dit zijn dus de drie ingrediënten die nodig zijn voor het afvuren van een tag zoals hierboven is beschreven.

Screenshot 1:Google tag manager container overview
Google_tag_manager_container

 

Het geval in situatie b was het aanmaken van een Adwords conversiepixel tag. Deze staat standaard bij de tags in GTM (zie screenshot 2). Geef de tag een naam.

Screenshot 2: Nieuwe Adwords conversiepixel aanmaken.
google_tag_manager_add_tag

 

Screenshot 3: Aanmaken van conversiepixel (deel 2).Fictieve waardes.
google_tag_manager_configure_tag

 

In screenshot 3 is te zien welke waardes er ingevuld moeten worden om de juiste parameters mee te geven in de aanroep van de Adwords conversie tracking tag. De infobox ‘Info & Tips’ laat zien waar deze te vinden zijn. Bij ‘Conversion Value’ kan er een macro worden geselecteerd die de waarde van de conversie meegeeft. De volgende stap is de regel opgeven wanneer deze conversiepixel moet worden afgevuurd. Zoals staat beschreven in situatie b moet dit gebeuren op de bedankpagina. Er moet dus een regel worden toegevoegd waarbij de conditie is dat de URL gelijk is aan de URL van de bedankpagina (zie screenshot 4).

 

Screenshot 4: Toevoegen van een regel waarop de Adwords conversiepixel moet worden afgevuurd.
google_tag_manager_add_rule

 

Na het opslaan van deze regel en het opslaan van de tag is de implementatie (en daarmee het meetverzoek van de klant) bijna voltooid. Het enige dat nog moet gebeuren is het publiceren van de nieuwe container. De container bevat (nogmaals) de tags die zijn aangemaakt met behulp van de gebruikersinterface. Elke keer wanneer er nieuwe tags bijkomen dient de container te worden gepubliceerd.

Voor wie is GTM interessant?

Voor iedereen die zijn online performance wilt verbeteren is GTM een uitkomst. Het biedt veel flexibiliteit ten aanzien van de huidige implementatie van meetverzoeken. Bovendien is Google Tag Manager gratis in tegenstelling tot andere tag management systemen. Alle informatie over GTM is te vinden op www.google.com/tagmanager. Of neem contact op met één van onze GTM specialisten.

Deel deze blogpost
Neem contact op met Guy Rippe

Was deze post interessant voor je? Lees meer nieuws van deze auteur. Voor meer informatie kun je ook bellen of mailen.

mail Guy Rippe 020 345 9488
Meer lezen van Guy Rippe