Diensten

Inhoudsgroepen in Google Analytics

Inhoudsgroepen in Google Analytics
20 mei 2014
Terug naar blogoverzicht

Inhoudsgroepen in Google Analytics

Met inhoudsgroepen kan je zien hoe verschillende groepen pagina’s presteren ten opzichte van elkaar. Deze inhoudsgroepen kunnen bijvoorbeeld paginacategorieën, hoofdnavigatie, blogonderwerpen etc. zijn. Inhoudsgroepen geven inzicht in hoe bezoekers over de verschillende secties van jouw website navigeren.

Inhoudsgroepen in Google Analytics

Op iedere website staat altijd heel veel content waardoor het lastig is om deze gegroepeerd te kunnen analyseren. Vragen die vaak onbeantwoord blijven zijn: Welke product categorieën zijn momenteel populair? Wat is het uitstappercentage van je zoekresultaten pagina’s? Hoe navigeren bezoekers over je website heen?

Om al deze content op je website beter te kunnen analyseren heeft Google Analytics een nieuwe functionaliteit toegevoegd: Inhoudsgroepen. Hiermee kan je zien hoe verschillende groepen pagina’s presteren ten opzichte van elkaar. Deze inhoudsgroepen kunnen bijvoorbeeld paginacategorieën, hoofdnavigatie, blogonderwerpen etc. zijn. Inhoudsgroepen geven inzicht in hoe bezoekers over de verschillende secties van jouw website navigeren.

Inhoudsgroepen definiëren

Inhoudsgroepen kan je samenstellen naar eigen wens. Wanneer je bijvoorbeeld een reiswebsite hebt, kan je een inhoudsgroep maken op basis van vakantieland:

 

1 blog mei 2014

Figuur 1: De opbouw van inhoudsgroepen

Hoe je deze inhoudsgroepen en waardes inricht is afhankelijk van de opbouw van jouw website en welke business vragen je wilt beantwoorden. Mogelijke samenstellingen zijn bijvoorbeeld artikel categorieën, productcategorieën, productgroepen, site secties etc. Wanneer je inhoudsgroepen  maakt voor een blog dan kan je dit bijvoorbeeld doen op basis van blogonderwerp of auteur.  In figuur 2 hieronder zien we het navigatie menu van HEMA.

 

2 blog mei 2014

Figuur 2: Inhoudsgroepen in de  beheerdersomgeving

Mogelijke inhoudsgroepen zijn:

 Het instellen van inhoudsgroepen

In Google Analytics kan je maximaal 5 inhoudsgroepen aanmaken. Ga hiervoor naar de beheerders omgeving en klik op Inhoudsgroep. Klik hierna op ‘+ nieuwe inhoudsgroep’ en geef deze vervolgens een naam.

Figuur 3 Inhoudsgroepen in de beheerdersomgeving

Figuur 3: Inhoudsgroepen in de  beheerdersomgeving

Er zijn 3 manieren waarop je de inhoud kan toewijzen:

  1. Groeperen op basis van tracking code (of via Google Tag Manager)
  2. Groepen op basis van extractie
  3. Groepen op basis van regeldefinities

Vervolgens maak je de inhoudsgroep op basis van het soort analyse dat je wilt uitvoeren binnen de verschillende secties van jouw website.

 Groeperen op basis van trackingcode

Bij deze methode kies je één van de vijf beschikbare indexnummers om de inhoudsgroep mee te identificeren. Vervolgens voeg je een klein stukje code toe aan jouw Google Analytics code, welke de inhoudsgroep vult met data zodra de pagina ingeladen is.

Voor classic Google Analytics ziet deze code er bijvoorbeeld zo uit:

_gaq.push(['_setPageGroup','Indexnummer','Groepsnaam']);

_gaq.push(['_setPageGroup','1','Diensten']);

 

Voor Universal Analytics ziet deze code er iets anders uit:

ga('set', 'contentGroup1','Diensten');

Wanneer je gebruik maakt van Google Tag Manager dan kan je deze code zelf aan de tags toevoegen.  Ga hiervoor in de pageview of event tag naar “More Settings”, vul het juiste indexnummer in en vul de inhoudsgroepen door middel van een macro. Deze macro kan gevuld worden op basis van een variabel die aanwezig is in de dataLayer of d.m.v. custom javascript macro.

Figuur 4 Inhoudsgroepen instellen in Google Tag Manager

Figuur 4: Inhoudsgroepen instellen in Google Tag Manager

Groeperen op basis van extractie

Deze methode maakt gebruik van een reguliere expressie om informatie uit de URL, Paginatitel of Schermnaam te halen. De naam van de groep is hierbij gelijk aan de ingevulde reguliere expressie. Om bijvoorbeeld alle pagina’s die gaan over webanalytics op onze website te groeperen, ziet de extractiegroep er als volgt uit:

 

Figuur 5 Inhoudsgroepen instellen op basis van extractie

Figuur 5: Inhoudsgroepen instellen op basis van extractie

Het voordeel van deze methode is dat er geen code aan de pagina toegevoegd hoeft te worden. Een valkuil is dat wanneer er nieuwe pagina’s bijkomen of wanneer de URL structuur op de website verandert, je niet moet vergeten om te controleren of de reguliere expressie nog steeds correct is. Het is daarom van belang dat je dit regelmatig controleert.

 Groeperen op basis van regeldefinities

Bij deze methode kan je zelf een naam geven aan de verschillende waardes binnen de inhoudsgroep. Ook deze methode maakt gebruikt van extractie, maar hier kan je andere voorwaarden naast reguliere expressie selecteren om de regels te definiëren. Verder kan je hier gebruik maken van OF en EN voorwaarden om de regel verder mee uit te breiden. Ook bij deze manier van groeperen moet je regelmatig controleren of de reguliere expressie nog steeds correct is.

 

Figuur 6 Inhoudsgroepen instellen op basis van regeldefinities

Figuur 6: Inhoudsgroepen instellen op basis van regeldefinities

 Inhoudsgroepen in de rapportages

In de Google Analytics rapportages vind je de inhoudsgroepen terug onder ‘Gedrag’ in het ‘Alle pagina’s’ rapport. Ook kan je gebruik maken van inhoudsgroepen in het ‘Navigatie-overzicht’ rapport om zo inzichtelijk te krijgen welke inhoudsgroepen er voor en na een specifieke inhoudsgroep werden bekeken.

 

7 blog mei 2014

Figuur 7: Inhoudsgroepen selecteren in het ‘Alle pagina’s’ rapport.

 

8a blog mei 2014

Figuur 8: Inhoudsgroepen selecteren in het ‘Navigatie-overzicht’ rapport.

 Nu ook beschikbaar in het gedragstroom rapport

Sinds 12 mei 2014 ondersteunt het gedragsstroomrapport in Google Analytics ook inhoudsgroepen. In het vernieuwde gedragstroom rapport is het nu mogelijk om naast de ‘Automatisch gegroepeerde pagina’s’ ook ‘Gebeurtenissen’ of ‘Pagina’s & Gebeurtenissen’ te selecteren. Dit rapport kan je helpen inzicht te krijgen in de bezoekersflow tussen de verschillende secties van jouw website. Ook kan je inzichtelijk krijgen naar welke pagina een bezoeker gaat na het triggers van een gebeurtenis. Dit kan helpen antwoord te geven op vragen zoals ‘Naar welke site secties gaan de bezoekers die dit blog lezen hierna? Lezen ze nog een artikel of gaan ze ergens anders heen? Verlaten ze de website of nemen ze contact met ons op?’

Figuur 9 De nieuwe weergavetypes in het gedragstroom rapport.

Figuur 9: De nieuwe weergavetypes in het gedragstroom rapport.

 

Figuur 10 Het gedragsstroomrapport op basis van een inhoudsgroep

 

Figuur 10: Het gedragsstroomrapport op basis van een inhoudsgroep

Aanvullende informatie over inhoudsgroepen

Inhoudsgroepen werken pas vanaf het moment dat je ze hebt aangemaakt en zijn niet van toepassing op historische data. Verder verwerkt Google Analytics de groeperingsdata in een vaste volgorde. Dit houdt in dat wanneer je in binnen één inhoudsgroep twee of drie van de groeperingsmanieren gebruikt, eerst de trackingcode methode wordt toegepast, vervolgens de extractie methode en daarna pas de methode met regeldefinities. Een pagina of scherm kan maar in één groep tegelijk toebedeeld worden en kan dus maar in één groep tegelijk voorkomen in de rapportages.

Het gebruik van inhoudsgroepen kan voor iedere website tot mooie inzichten leiden. Hoe inhoudsgroepen worden ingedeeld zal per bedrijf verschillend zijn. Heeft u hulp nodig bij het implementeren van inhoudsgroepen of heeft u vragen over de interpretatie van uw website statistieken, neem dan contact op met ons webanalytics team of bel op 020-3459488.

Deel deze blogpost