Diensten

Universal Analytics

Universal Analytics
20 april 2014
Terug naar blogoverzicht

Universal Analytics

Er is al veel gesproken over het nieuwe ‘meetraamwerk’ van Google Analytics. In Q2 van 2013 werd Universal Analytics in bèta uitgerold en sinds 2 april 2014 is het officieel uit bèta.

Officieel uit bèta

Er is al veel gesproken over het nieuwe ‘meetraamwerk’ van Google Analytics. In Q2 van 2013 werd Universal Analytics in bèta uitgerold en sinds 2 april 2014 is het officieel uit bèta. Er is veel over geschreven op blogs en wellicht heb je de melding gezien om te upgraden naar Universal Analytics in het Google Analytics account (zie figuur 1).

Melding_upgrade_UA

Figuur 1: Melding zichtbaar in de beheerdersomgeving om over te gaan naar Google Analytics.

Wat betekent deze verandering? Kort gezegd worden nieuwe ontwikkelingen alleen nog ondersteund door de nieuwe (analytics.js) bibliotheek van Universal Analytics en niet meer door de ‘classic’ (ga.js) bibliotheek.

Recente ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld het aanmaken van 20 eigen dimensies en statistieken, het overschrijven van het Google ID voor een eigen (klant) ID en een aantal configuraties binnen de beheerdersomgeving. Later in dit artikel komen deze ontwikkelingen aan bod.

Van 4 cookies terug naar 1 cookie

Onder water is veel veranderd. Naast de wijziging in het stukje code (lees: javascript), is het aantal cookies (die Google achterlaat) verminderd. In de classic meting was er sprake van vier cookies, bij Universal Analytics wordt slechts één cookie geplaatst (zie figuur 2).

aantal_cookies_ua

Figuur 2: Het “_ga” cookie wordt geplaatst door een Universal Analytics meting. Dit in tegenstelling tot de vier cookies die worden geplaatst door een classic meting.

Deze wijziging heeft invloed op het aan elkaar knopen van sessies en brontoewijzing. Dit gebeurt bij eenUniversal Analytics meting ‘server-side’. Bij een classic meting gebeurt dit op basis van sessie cookies. Hierdoor zijn verschillen in bijvoorbeeld sessie-aantallen in de Google Analytics rapportages onvermijdelijk. Deze verschillen zullen niet groot zijn. De meest ‘zuivere’ vorm van metingen zijn de paginaweergaves. Hier zal de afwijking na overgang zeer beperkt zijn.

Features Universal Analytics

Eenmaal over op Universal Analytics, is het mogelijk om meer waardevolle informatie uit Google Analytics te halen. Veelbesproken thema’s zijn offline meten, aanmaken van ‘eigen’ dimensies en statistieken en het rapporteren van ‘cross-device’ gebruik.

Daarnaast zijn er binnen de beheerdersomgeving extra configuratie-opties bijgekomen. Deze opties worden niet besproken in dit artikel, maar voor meer informatie biedt het support centrum van Google uitkomst.

Offline meten

Offline meten is een veelbesproken onderwerp. Ter illustratie een video over hoe wordt gemeten hoeveel koffie er op kantoor is gezet en hoe vaak er een drankje uit de koelkast is gepakt.

Dit is natuurlijk leuk en handig als je wordt afgerekend op het aantal kopjes koffie dat je drinkt per dag, maar niet realistisch. Aan de andere kant illustreert deze video dat door middel van Universal Analytics het makkelijker is geworden om deze offline handeling te registreren.

Het doen van een meting naar de servers van Google (de samenstelling van een ‘call’) kan immers zonder het gebruik van javascript en cookies dankzij het Measurement Protocol! Zonder al te veel in te gaan op de techniek, verzamelt en verwerkt het measurement protocol ontvangen data en zorgt ervoor dat deze data zichtbaar wordt in Google Analytics rapportages.

Aanmaken van eigen dimensies en statistieken

Ondanks de ruime hoeveelheid rapportages in Google Analytics, is het met Universal Analytics nu mogelijk om 20 eigen dimensies en statistieken te maken. Zoals bekend bestaat een standaard Google Analytics rapport altijd uit een primaire dimensie met bijbehorende statistieken in de kolommen. Het kan zijn dat de huidige standaardrapporten niet bevredigend zijn voor bepaalde doeleinden en dat er een aangepast rapport gemaakt moet worden met eigen dimensies. Hieronder een voorbeeldrapportage van een aangepaste dimensie ‘geslacht’.

dimensie_geslacht_ua

Figuur 3: Voorbeeld van een aangepast rapport, waarbij het duidelijk wordt in hoeveel procent van de sessie een vrouw betreft en in hoeveel procent een man.

In alle gevallen is het belangrijk om na te denken wat het eindresultaat zou moeten zijn in Google Analytics. Welk aangepast rapport, welke dimensie en statistiek(en) zijn waardevol voor analyse- en of monitoringdoeleinden en ontbreken in de standaardrapportages? Het antwoord op deze vraag is input voor het creëren van een eigen dimensie of statistiek.

User ID control

Normaliter wordt een bezoeker via een iPad, desktop en een smartphone geteld als drie unieke bezoekers. Dit komt omdat het cookie wordt geplaatst op het apparaat en/of browser en ieder cookie een unieke Google Analytics ‘client ID’ heeft. Dit maakt het erg lastig om op bezoeker niveau analyses te maken.

Om ervoor te zorgen dat deze bezoeker met drie verschillende apparaten tóch geteld wordt als 1 unieke bezoeker, is er de mogelijkheid om het Google Analytics client ID te overschrijven voor een eigen ‘User ID’. Let op, er zal wel een interactie moeten zijn om de betreffende persoon te herkennen! Een veelgebruikt voorbeeld is de interactie van een login. Zodra iemand inlogt, is het bekend om wie het gaat en kan er keer op keer (voor de diverse apparaten) het eigen User ID worden gebruikt voor dezelfde bezoeker.

Nieuwe rapportages die gepaard gaan met de User ID control zijn de zogeheten ‘Cross device’ rapporten in de ‘Doelgroep’ rapportengroep.

cross_device_r1

Figuur 4: Wat is het percentage gebruikers dat meerder apparaten gebruikt en wat is de opbrengstwaarde van gebruikers die zowel een desktop als tablet gebruiken?

cross_device_r2

Figuur 5: Wat zijn de meest gebruikte ‘apparaat-paden’ en welke zijn populair in termen van aantal transacties? Rij 9 geeft aan dat er in een periode 512 gebruikers zijn geweest die eerst met een tablet op de website gekomen zijn, vervolgens met een desktop en later weer een keer met een tablet.

Sinds kort (Q2 2014) is Google bezig met de uitrol van het User ID control. En binnenkort voor iedereen dus beschikbaar.

Hoe ga je over naar Universal Analytics?

Hoe ga je over en wat gebeurt er met de reeds verzamelde data? Naast het feit dat de classic code vervangen dient te worden door de Universal Analytics code, is het nodig om eerst de dataweergaveUniversal Analytics ‘proof’ te maken. Door de huidige dataweergave te configureren voor Universal Analytics, blijft de historische classic data zichtbaar (zie figuur 6). Het is handig om met een annotatie aan te geven wanneer de dataweergave is geüpgraded en wanneer de code is vervangen.

ua_overstap

Figuur 6: Behoud van historische data: overgang van classic naar Universal Analytics

De huidige dataweergave klaarmaken voor Universal Analytics gebeurt met behulp van de melding die zichtbaar is in de beheerdersomgeving (zie figuur 1). Na een druk op de knop ‘Transfer’, duurt het 24 tot 48 uur voordat de dataweergave Universal Analytics proof is (figuur 7).

transfer_ua

Figuur 7: Doormiddel van één druk op de knop wordt de dataweergave geconfigureerd voor Universal Analytics

Dit betekent niet dat er daadwerkelijk met Universal Analytics gemeten wordt. Bovendien kunnen de nieuwe features die hierboven zijn benoemd pas worden benut zodra de classic code is vervangen door deUniversal Analytics code. Dit proces is vaak in handen van een webbouwer, maar met behulp van Google Tag Manager kan deze omzetting snel worden gerealiseerd.

Go Universal!

Remarketing in Google Analytics en overige doubleclick display features werden nog niet ondersteund voor Universal Analytics dataweergaven. Hierdoor was het niet mogelijk om remarketing lijsten aan te maken en werden de demografische kenmerken en interesses van de bezoekers niet getoond in de nieuwe doelgroep rapporten.

Echter, sinds de berichtgeving dat Universal Analytics uit bèta is, wordt dit volledig ondersteund. Geen reden meer om niet over te stappen naar Universal Analytics. Dus, go Universal!

Deel deze blogpost