Diensten

Uitbesteden online marketing: de voor en nadelen

Uitbesteden online marketing: de voor en nadelen
15 juli 2015
Terug naar blogoverzicht

De discussie over outsourcing vs insourcing is zo oud als bedrijfsvoering zelf. Boeren huurden vroeger dagloners om het zaaien en oogsten te outsourcen. Insourcing bestond uit het stichten van een kinderrijke familie. De voor- en nadelen waren vergelijkbaar. Bij een goede oogst waren die goedkope en betrouwbare kinderen efficiënter dan eigenzinnige dagloners. Bij een tegenvallende oogst had je al gauw te veel monden te voeden en waren in de uiterste gevallen klein-duimpje-maatregelen nodig om van de overtollige arbeidskrachten af te komen.

Uitbesteden is een keuze

Ik kan nauwelijks iets bedenken dat je niet kunt uitbesteden. Sommige zaken zal iedereen uitbesteden, bij anderen is het een keuze. De tandarts? Duidelijk geval van uitbesteden: zelf gaatjes zoeken en vullen besteed ik liever uit. Fietsband plakken? Zelf doen. Autoband plakken? Uitbesteden. Haar knippen? Uitbesteden. Online marketing? Als directeur van een online marketing bureau ben ik de dagloner en daarmee afhankelijk van anderen die online marketing outsourcen. We leven er tenslotte van, van al die diensten die we aanbieden. Toch kan ik het niet altijd aanraden.

Nadelen van uitbesteden

Verlies aan controle over het proces Wanneer een externe organisatie de werkzaamheden uitvoert dan zullen zij het ook controleren. Alle beheersing van voortgang en kwaliteit liggen bij de uitvoerder. Natuurlijk kun je afspraken maken over mediabudgetten en ROI. Zo beperk je als opdrachtgever de zakelijke risico’s op het gebied van omzet en marge. Maar als online marketing nauw samenhangt met andere bedrijfsprocessen of wanneer de flexibiliteit van de omgeving snelle aanpassingen vereist dan is coördinatie essentieel. Even een extra campagne die inspeelt op de actualiteit is vaak niet voorzien in een uitbestedingscontract.

Geen opbouw van kennis en ervaring in de organisatie Je leert door te doen. Wanneer je iets door een ander laat doen, leer je niets. Dit geldt evenzeer voor online marketing als voor koken of poetsen. Uitbesteding is dus geen goede tactiek als opbouw van kennis over online marketing van belang is voor de continuïteit van de organisatie.

Tegenvallende kosten Als kostenbeheersing de voornaamste motivatie is voor uitbesteding dan kan het resultaat nog wel eens tegenvallen. Online marketing is arbeidsintensief en een externe consultant kost per uur meer dan een interne medewerker. Daarom is het van belang dat de gewenste output van online marketing vooraf volkomen duidelijk is. Anders ontstaat een situatie dat voor iedere ad hoc behoefte een nieuwe activiteit start; “Kunnen jullie daar even een voorstel voor schrijven?”

Voordelen van uitbesteden

Verbeterde efficiency op arbeidskosten Om volledig mee te doen aan online marketing zijn ongeveer acht verschillende competenties nodig: AdWords, SEO, Affiliate, Email, Display, Social, Testing & Usability en Analytics. Eén persoon beheerst meestal niet meer dan twee van deze competenties. Een volledig intern team bestaat dus al gauw uit vier specialisten en een manager. Een dergelijk aantal werknemers is voor veel organisaties te kostbaar. Bij uitbesteding aan een bureau kunnen competenties per uur worden ingekocht. Zo kan vaak voor het equivalent van 2 FTE aan kosten een team worden samengesteld, dat alle competenties beheerst om volledig concurrerend te zijn.

Focus op kernactiviteiten Voor veel organisaties is het online kanaal gewoon een extra verkoopkanaal. Het is een plek waar klanten moeten kijken, kiezen en kopen. Wanneer de online verkoopfunctie nieuw is voor de organisatie en geen kernactiviteit, dan leiden de extra processen met hun andere eisen aan kennis en beheersing alleen maar af van de kernactiviteiten. Uitbesteden geeft in dit geval tijd terug. Die kan de organisatie inzetten op verbeterde productie, inkoop, service of andere essentiële zaken.

Snelle uptime Met specialisten gaat het sneller. Zelf doen betekent een team aannemen en integreren in de organisatie. Aannemen is tijdrovend en gaat vaak gepaard met onvermijdelijke tegenvallers zoals kandidaten met matige competentie of beperkte motivatie en ambitie. Wanneer een organisatie geen ervaring heeft met online marketing is het moeilijk om goede kandidaten aan te nemen, je weet ze nauwelijks te herkennen. Integreren is eveneens tijdrovend. Deelnemen aan allerlei overleggen kost met name bij corporate organisaties veel tijd. Met een extern team kun je meteen aan de slag.

Nieuwste kennis en relevante ervaring Externe specialisten moeten zich blijven ontwikkelen om vooraan te blijven lopen. Daarom beschikken ze in het algemeen over de meest actuele kennis. Wanneer ze deze hebben toegepast in uiteenlopende omstandigheden hebben ze relevante ervaringen. Op deze manier realiseren externe specialisten innovatie en slagkracht in een mate die een intern team nauwelijks kan bieden.

Uitbesteden of zelf doen, hoe kies je?

Dagloners inhuren of kinderen maken? Er is weinig veranderd, beide tactieken hebben duidelijke voor- en nadelen. De opsomming hierboven vereenvoudigt de keuze niet. Iedereen wil alle voordelen, maar geen enkel nadeel. En dat is ook mogelijk wanneer je daar specifieke maatregelen voor treft. Een intern team dat voorop loopt in de markt is geen unicum, evenmin als een team van externen dat fungeert als een kennisbaken voor de hele organisatie. Maar wat kies je? Duidelijke handvatten zijn geformuleerd door Peter Drucker: “I believe you should outsource everything for which there is no career track that could lead into senior management.” Wanneer online marketing medewerkers een beperkt carrièreperspectief zullen hebben in de organisatie kun je beter overgaan tot outsourcing. De beste mensen in de markt willen perspectief. “A company should be engaged in only the front room activities that are core to supporting its business. Back room activities should be handed over to other companies, for whom these are the front room activities.” Als online marketing nooit een front room activity zal worden kun je er beter niet aan beginnen. "A company's real aim should be to enhance effectiveness." Wat is het meest effectief: wat leidt op de snelste wijze tot het hoogste en meest duurzame resultaat? Volgens Drucker mocht het zelfs wat meer kosten als het de effectiviteit van de gehele organisatie ten goede komt.

Deel deze blogpost