Diensten

Starten met A/B testen

Paul van Leijden
20 februari 2014
Terug naar blogoverzicht

Starten met A/B testen

Door A/B testing tools zoals Visual Website Optimizer is het tegenwoordig ook mogelijk voor marketeers om zelfstandig een A/B test op te zetten. Maar hoe en wanneer voer ik een goede A/B test uit?

Op 30 januari van dit jaar heeft Netprofiler een online marketing update gepresenteerd aan haar klanten. Eén van de onderwerpen van deze update was A/B testen. Tijdens deze sessie bleek maar weer eens dat veel bedrijven actief aan de slag willen met A/B testen, maar dat er nog een hobbel moet worden genomen om de A/B testing tool te implementeren en een eerste test uit te voeren.

 

Om snel en veel van je bezoekers te leren en de conversie (of andere doelen) te verbeteren, is A/B testen een zeer geschikte methode om te gebruiken. Vroeger was A/B testen een nogal technische aangelegenheid, waardoor de uitvoer vooral bij de techneuten lag. De laatste jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden van de techneuten naar de marketeers. Dit is een positieve ontwikkeling, aangezien de marketeers de juiste mensen zijn binnen een organisatie om te analyseren wat goede pagina’s zijn om te A/B testen. Daarnaast weten marketeers beter wat goede varianten zijn om mee te gaan testen.

 

Door A/B testing tools zoals Visual Website Optimizer is het tegenwoordig ook mogelijk voor marketeers om zelfstandig een A/B test op te zetten. De varianten hoeven niet meer gebouwd te worden door een techneut, maar in de editor van deze tools kan een marketeer gemakkelijk aanpassingen doen aan een bestaande pagina.

 

Wanneer starten met A/B testen?

Met de komst van tools zoals Visual Website Optimizer is het voor iedereen mogelijk om A/B testen uit te voeren. Toch is het niet aan te raden om zomaar met A/B testen te starten. Een goede basis van de website is namelijk van belang: A/B testen is bedoeld om de website verder te optimaliseren.

Zorg voor een goede basis van de website door eerst de gebruiksvriendelijk van de website en het conversiepercentage te verbeteren aan de hand van één of meerdere van de onderstaande methodieken:

Het doorvoeren van de verbeterpunten uit deze analyses naar voren komen zorgt ervoor dat de website voldoende niveau kent om aan de slag te gaan met optimalisatie middels A/B testen.

 

Waar start ik met testen?

Er zijn oneindig veel mogelijkheden om een test uit te voeren op een website. Zo worden er bijvoorbeeld vaak testen uitgevoerd met knoppen, afbeeldingen, headlines en specifieke landingspagina’s. Dit zijn vaak eenvoudig te testen elementen welke een goede basis vormen om kennis te maken met het opzetten en uitvoeren van A/B testen. Bovendien kunnen deze ‘simpele’ testen al grote verschillen in resultaat opleveren.

Zodra je meerdere A/B testen hebt uitgevoerd, is het aan te raden om ook eens een wat rigoureuzere test uit te voeren. Test bijvoorbeeld eens een compleet ander ontwerp van een pagina of test wat het effect is als je de verzendkosten verlaagd of gratis maakt. Ook hiervoor is A/B testen een geschikt middel; alles wordt immers met cijfers onderbouwd waardoor je een goede business case kunt maken om andere mensen binnen te organisatie te overtuigen.

Het bepalen van de pagina of het element waarmee je gaat testen is een belangrijke stap bij het opzetten van een A/B test. Zorg ervoor dat er altijd een duidelijke aanleiding is om een test uit te gaan voeren. Maak goede analyses van de verzamelde webstatistieken. Kijk bijvoorbeeld naar bouncepercentages, uitstappercentages en de funnels voor de verschillende doelen om zo te achterhalen waar de knelpunten op de website zich bevinden.

Visual Website Optimizer biedt gebruikers de mogelijkheid om heatmaps te maken op basis van het klikgedrag op een pagina. Deze heatmaps zijn een waardevolle bron van informatie om te analyseren hoe bezoekers een pagina gebruiken en welke elementen op de pagina geschikt zijn om te testen.

 

Hoe voer ik een goede test uit?

Het succes van een test wordt in grote mate bepaald door een goede voorbereiding. Denk goed na over waarom je wilt testen, wat de juiste varianten zijn en welke doelen uiteindelijk het succes van de test bepalen.

Om goed over deze punten na te denken, raden we aan om altijd een testopzet te maken waarin de volgende punten beschreven worden:

 

Hoe analyseer ik een A/B test?

Voorafgaand aan de analyse van een A/B test is het van belang om een test voldoende tijd te geven om data te verzamelen. Door een test over een langere periode live te laten staan worden invloeden van weekenden of goed/ slecht presterende dagen uitgesloten. Het verloop van een A/B test kan namelijk gedurende de looptijd nogal verschillen. Om vooraf een goede indicatie te krijgen van de verwachte doorlooptijd kan de ‘Test Duration Calculator’, beschikbaar in Visual Website Optimizer, gebruikt worden.

De voortgang van de test kan gemonitord worden in de A/B testing tool. Let hierbij in eerste instantie op het verloop van de verschillen tussen de varianten welke weergegeven worden in de grafiek. Als deze verschillen over een langere periode een stabiele trend laten zien, is dit een eerste signaal dat de test gestopt kan worden.

Tools zoals Visual Website Optimizer berekenen de significantie van het resultaat. Een significant resultaat geeft aan dat de uitslag niet op toeval gebaseerd is. Neem de significantie van de testresultaten serieus, stop een test niet voordat je goed kunt inschatten of de test wel of geen significant resultaat gaat opleveren.

In Visual Website Optimizer is het mogelijk om een koppeling te maken met Google Analytics. De resultaten van de varianten uit de test worden opgeslagen als vrije variabelen. Op deze manier is het mogelijk om in Google Analytics meer gedetailleerde analyses te maken van de resultaten.

Het is in Google Analytics bijvoorbeeld mogelijk om te segmenteren op nieuwe of terugkerende bezoekers, wat zinvol kan zijn bij varianten waarin grote wijzigingen getest worden. Let bij segmentatie wel op dat er voldoende data overblijven om conclusies te kunnen trekken.

 

Ook aan de slag met A/B testen?

Als klant van Netprofiler kun je gratis gebruikmaken van de A/B testing tool Visual Website Optimizer (tot 50.000 bezoekers per maand).

 

Deel deze blogpost
Neem contact op met Paul van Leijden

Was deze post interessant voor je? Lees meer nieuws van deze auteur. Voor meer informatie kun je ook bellen of mailen.

mail Paul van Leijden 020 345 9488
Meer lezen van Paul van Leijden